WHAT WE DO AND WHY

TEXT

Vi vet hur viktigt det skrivna ordet faktiskt är. Inte enbart i kommunikationssyfte utan också för exempelvis sökoptimering på webben. En välskriven text lyfter ditt varumärke och en text som är målgruppsanpassad tas också bättre emot hos mottagaren. Vi har erfarenhet av såväl webbtexter, som redaktionell text, blogginlägg, nyhetsbrev och presentationer mm.

 • Nyhetsbrev
 • Redaktionell text
 • Presentationer
 • Nyheter
 • Webbtext
 • Information
 • Dokumentation
 • Etc.

SOCIALA MEDIER

Sociala medier är en ny möjlighet för företag att kommunicera med sin målgrupp direkt. Sociala medier är också ett utmärkt sätt att stärka sitt varumärke på. Enligt IIS:s rapport Svenskarna och Internet 2017 så återfinns hela 74% av alla internetanvändare på Facebook. Det visar att sociala medier är ett ställe där vi gärna spenderar vår tid. Vilket också gör det till en god arena för att nå sin publik på en plats där de faktiskt befinner sig. Digitalt.

Våra tjänster inom sociala medier:

SOCIAL MEDIA MANAGER
Vi analyserar, producerar och utvärderar ert innehåll i era digitala kanaler löpande. Det finns flera olika valmöjligheter på omfattning för att det ska passa just dig.

 1. En kanal: Analys, produktion, sammanfattning
  - Jour gällande kommentarer och meddelande ingår
 2. Två kanaler: Analys, produktion, sammanfattning
  - Jour gällande kommentarer och meddelande ingår
 3. En kanal + digitalt nyhetsbrev: Analys, produktion, sammanfattning
  - Jour gällande kommentarer och meddelande ingår
 4. Två kanaler + digitalt nyhetsbrev: Analys, produktion, sammanfattning
  - Jour gällande kommentarer och meddelanden ingår
 5. Premium: Vi sköter hela er digitala närvaro gällande sociala kanaler, webb och epost. Fördelen med premium är att vi tillsammans kan skapa en röd tråd genom all er digitala närvaro på såväl webb som sociala medier och i nyhetsbrev.

Få ett prisförslag? Kontakta oss och ange paket och kontaktuppgifter

DIGITAL STRATEGI
En workshop där vi tillsammans tar fram en digital strategi för dig och ditt företag. En digital strategi anger de mål man har med sin digitala kommunikation, vilken ton man vill använda sig av och mot vilken målgrupp, eller målgrupper, man vill rikta sig mot. En digital strategi underlättar också när man vill utvärdera sin digitala närvaro då man kan läsa av vilka mål man uppfyllt och hur. Dessutom är det en utmärkt plattform att ha tillgång till när fler på samma företag är inkluderade i arbetet med sociala medier.

Innehåll:
Mål och nyckeltal
Syfte
Strategi och mervärde
Beräknad tid: ca 3 h

NULÄGESANALYS, SOCIAL MEDIER

Hur ser er digitala närvaro ut idag, vad har gjorts tidigare och på vilket sätt kan man bäst utveckla kommunikationen? Vi analyserar er digitala närvaro och återkopplar sedan med en sammanfattning på hur du mest effektivt tar klivet vidare med dina sociala medier.

SOCIALA MEDIER OCH EVENEMANG
Vi marknadsför, skapar engagemang och informerar om ert evenemang i sociala kanaler. Vi kan också intervjua, livesända och rapportera under själva evenemanget. Vi skapar evenemanget digitalt, bistår med hjälp kring annonsering men även kringliggande arbetsuppgifter kring evenemang och evenemangsplanering om så önskas.

GRAFISKT

Det grafiska är viktigt för att skapa rätt kostym till sitt företag och det man producerar visuellt, både digitalt och i tryck. Med en grafisk profil kan man skapa igenkänning, vilket är en av grundstenarna för att fortsätta bygga upp varumärket på. Återkommande färger, former och typsnitt gör att man enkelt känns igen och utmärker sig samt skapar en enhetlig bild av sitt företag på ett professionellt sätt. Även trycksaker och design för webben behöver innehålla samma element, men dessutom vara både användarvänliga och lyfta informationen på ett passande sätt. Vi vet hur.

GRAFISK PROFIL
Färger, typsnitt och en logotyp som tillsammans skapar ett sammanhang. Ditt sammanhang. Utifrån ditt varumärke skapas en visuell kommunikation som förstärker er och det ni vill förmedla.

TRYCKSAKER
Trycksaker med rätt material och färg med fokus på användarvänlighet behövs för att skapa mest effektivitet för er kommunikationsinsats. Vi designar med erfarenhet och omsorg och i dialog med dig tar vi fram trycksaker som passar alla behov.

LOGOTYP
En logotyp är varumärkets trofé och någonting som ska följa med er länge. Kanske behöver du skapa en helt ny till ditt företag – eller så vill du uppdatera en redan befintlig.

WEBB
Färg, form och typsnitt ska inte enbart fungera i tryck utan även på webb, i annonser och sociala medier. Med avstamp i den grafiska profilen skapar vi just denna typ av digitala och visuella kommunikation.

KOMMUNIKATION

Kommunikatör
Saknar ni en egen kommunikatör och har behov av förstärkning på företaget gällande kommunikatörens uppgifter? Vi stöttar, producerar, rådgör och fungerar som er egen interna kommunikatör. På plats när ni behöver – och digitalt när ni önskar.

Extern kommunikationsavdelning
Vi deltar på möten och ingår i ert team på ett mer långsiktigt sätt. Tillsammans bygger vi upp en relation där vi fungerar som er externa kommunikationsbyrå, där vi hjälper er med allt från sociala medier och webb till annonser, trycksaker och nyhetsbrev.

 

NYHETSBREV

En av våra mest uppskattade tjänster är våra nyhetsbrev. Vi producerar dessa digitalt eller tryckt enligt era önskemål. Fördelen med digitala nyhetsbrev är att just att eposten är det som vi internetanvändare använder som vår främsta kommunikationskanal med hela 97% enligt IIS rapport ”Svenskarna och Internet 2017”.

Vi kan också avläsa vilka som öppnat, hur de agerar, vart de klickar, när de öppnar med mera. Denna information använder vi sedan för att hela tiden utveckla effektiva nyhetsbrev som många vill både öppna och läsa. Vi har god erfarenhet av både interna som externa nyhetsbrev.

FÖRELÄSNINGAR

EN INTRODUKTION TILL FACEBOOK FÖR FÖRETAG
Hur fungerar Facebook, och hur kan man använda sig av Facebook som företagare? Våga annonsera och lär dig varför du behöver veta hur Facebooks algoritmer fungerar för att få bäst effekt av din närvaro på Facebook, Sveriges främsta sociala plattform (2017). Under en timme går vi igenom just detta.

EN INTRODUKTION TILL SOCIALA MEDIER
Vilka sociala medier finns idag och vilka är allra störst? Hur ska man välja och vilken strategi ska man använda sig av för att skapa störst valuta för sin digitala närvaro? Under en timma går vi igenom de största sociala plattformarna och hur man skapar en digital strategi.

Kontakta oss för prisförslag