rekrytering projektledning organisationsutveckling hello kommunikationsbyrå

“En välmående organisation och ett lyckat projekt”

På HELLO skapar vi rekryteringskampanjer som är fördelade på en enkel processkarta. Mer om denna kommer komma under hösten 2020. För att tillgodose kundens behov och verkligen säkerställa god kommunikation behövs en strukturerad organisation och välfungerande arbetsplats. Detta både för företagen och organisationernas välmående men också för att internt förstärka det positiva arbetsgivarvarumärke som man vid rekrytering behöver framhäva och förmedla. Därför har vi valt at plocka in Tommy Wallin som en av våra konsulter som vi via HELLO erbjuder.

Tommy har flerårig erfarenhet av arbetsledning både som chef och projektledare. Han har drivit och implementerat många projekt samt har god erfarenhet av organisation, projekt och rekrytering men även rehabilitering av befintlig personal.Vi har länge velat jobba mer bredare med rekrytering, projektledning och organisation. Där vi ser att vi kan skapa stor nytta och effekt för våra kunder. Att välkomna Tommy i gänget är ett steg mot att bredda vårt verksamhetsområde för att kunna skapa ännu mer positiva resultat för våra kunder och samarbetspartners.

 

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig inom det här området?
Tommy Wallin/070 321 18 88
tommy@hellokommunikation.se

 

tommy wallin projektledning hello kommunikationsbyrå organisationsutveckling rekrytering projekt