Rekrytera rätt mot en ny arbetsmarknad

När man rekryterar idag behöver man ta hänsyn till en förändrad arbetsmarknad. Vi arbetar ofta med uppgifter nära kopplat till kunders rekrytering. Exempelvis när vi skapar rekryteringskampanjer eller jobbar med företags arbetsgivarvarumärke. Därför har vi tillsammans med ett team av erfarna projektledare skapat en förgrening av HELLO. Hello rekrytering, som hjälper till med hela rekryteringskedjan (inte enbart den vi jobbar med på HELLO kommunikationsbyrå). Läs gärna mer om satsningen här.

Mediakonsumtion

En splittrad mediabild drivet av alltfler digitala kanaler gör det svårare att finna rätt målgrupp. Från centralistisk infrastruktur daterad 1970 till moderna heterogena nätverk.

Familjen i fokus

Barn och familj alltmer i fokus hos de yngre generationerna där arbete och karriär kommer i andra hand och livspusslet i första hand. Geografi, skola, barnomsorg, bostadssituation, pendlingsavstånd, arbetstider, arbetsmarknad för medföljande blir avgörande faktorer.

IQ, EQ eller Street Smart

Standardiserade personlighetstester enligt 80-talsteorier leder till test av för arbetsuppgifterna oväsentliga egenskaper. Allt viktigare mjuka faktorer såsom attityd, engagemang och intuition och praktisk förmåga missas.

Hård konkurrens på en global marknad

Konkurrenstrycket kräver unika affärsmodeller / verksamhetsmodeller. Kräsna, välinformerade konsumenter driver fram kortare serier, unika produkter och högre krav på tjänster. Vilket kräver engagerade medarbetare.

Intern kultur

Gruppdynamik och intern kultur avgör trivsel och engagemang. Medarbetarnas engagemang påverkar effektivitet och resultat allra mest.

Introduktion

Även enkla jobb har blivit svåra. Kvalificerade arbetsuppgifter kräver en välplanerad introduktion av nya medarbetare.

Kompetensutveckling

De yngre generationerna, och indirekt marknaden, ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling för att öka eller bibehålla konkurrenskraften.

Digitalt distansarbete.

Kräver ledarskap byggt på förtroende istället för kontroll. Möjlighet till distansarbete alltmer ett krav, sparar miljö och tid samt gör det geografiska området för en rekrytering större.