NYHETSBREV

En av våra mest uppskattade tjänster är våra nyhetsbrev. Vi producerar dessa digitalt eller tryckt enligt era önskemål. Fördelen med digitala nyhetsbrev är att just att eposten är det som vi internetanvändare använder som vår främsta kommunikationskanal med hela 97% enligt IIS rapport ”Svenskarna och Internet 2017”.

 

Vi kan också avläsa vilka som öppnat, hur de agerar, vart de klickar, när de öppnar med mera. Denna information använder vi sedan för att hela tiden utveckla effektiva nyhetsbrev som många vill både öppna och läsa. Vi har god erfarenhet av både interna som externa nyhetsbrev.