Tidaholms kommun

WORKSHOP: Facebook

Uppdragsgivare: Tidaholms kommun

Bakgrund: Tidaholm är en kommun med många verksamheter som är aktiva på Facebook och man önskade nu ta ytterligare ett steg genom en mer strategisk närvaro. HELLO blev inbjudna att under en halvdag hålla en workshop i "Strategi för Facebook" på plats i Tidaholm. Inspiration från andra konton och kommuner varvades med arbete med HELLO:s egna modeller för årsplanering, tonalitet och målgrupp. Liksom bakgrund om Facebook som plattform samt hur algoritmer och engagemang fungerar, och betydelsen av detta.


"Många kommunala verksamheter i Tidaholm finns på facebook, men få har arbetat aktivt med sin närvaro. Under vår workshop med HELLO kommunikationsbyrå fick vi praktiska verktyg för att tydliggöra syften, identifiera målgrupper och planera innehåll för att synas och höras bättre i det digitala bruset. Nu har vi grunden för att arbeta vidare med våra digitala kanaler!"

/Miranda Bergsten, kommunikatör Tidaholms kommun