sociala medier hello kommunikationsbyrå

Låt oss så ett frö i era sociala kanaler

Att drifta sina sociala kanaler kan kännas övermäktigt när den övriga verksamheten tar mycket tid, kraft och engagemang. Man vill också att närvaron på sociala medier ska fylla ett syfte och kännas proffsigt i sitt genomförande – och där kommer vi in. Alla är olika och det gäller även företag. Därför skräddarsyr vi ett samarbete med just dig där omfattning, stöd och produktion kan variera beroende på vilket stöd du känner dig i behov av. Ibland kan man behöva strategisk stöttning i form av att ha coachning och en extra idéspruta på kommunikationsmötena och ibland vill man inte göra någonting alls själv. Det är upp till dig.

Tre tips till en bra digital strategi: 

  1. Vad vill ni säga? Att ni är snälla och ekologiska? Då gäller det sedan också att finna många olika sätt och uttryck att säga och visa kunden detta. Det finns många olika format att använda. Det blir snabbt tråkigt att bara berätta för kunden vilka ni är och vad ni erbjuder. Försök istället visa genom en historia, bilder och uttänkt strategi.
  2. Hur mäter vi resultatet? Kan vi mäta ökade besökare till vår webb eller kanske antalet beställningar?
  3. Vem pratar ni med? Vilken tid på dagen når du målgruppen? Vilken typ av material uppskattas att ta del av? Vilka lösningar på deras problem kan du hitta?

 

Vi kan: 

  • Sköta dina sociala kanaler gällande produktion, strategi, analys och utveckling
    – Vi fotar, skriver, skapar, planerar och kommunicerar.
  • Hjälpa dig med en social mediastrategi där vi går igenom syfte, strategi, mål med mera utefter vår egen *modell.
  • Vi kan agera jourhavande och besvara inkommande meddelande och kommentarer i dina sociala kanaler.
  • Vi kan drifta kundsupport via sociala medier för din verksamhet
  • Mm*Vår modell består av ett arbetsblad som ska vara enkelt att arbeta fram och utveckla. En strategi är inget statiskt dokument utan behöver uppdateras och utvecklas kontinuerligt (vilket vi också hjälper till med).

Vem kommer du möta i det här uppdraget?
– Du kommer möta Josefin. Vår kommunikatör som har många idéer kring varierat innehåll men också vet betydelsen av en stabil och utarbetad digital strategi. Är du nyfiken på att veta mer, behöver avlastning i dagsläget eller vill utveckla er närvaro ytterligare? Ta en kontakt.

 

Josefin Wallin
073 820 45 77
josefin@hellokommunikation.se

Lämna en kommentar