Grafisk design

Det grafiska är viktigt för att skapa rätt kostym till sitt företag och det man producerar visuellt, både digitalt och i tryck. Med en grafisk profil kan man skapa igenkänning, vilket är en av grundstenarna för att fortsätta bygga upp varumärket på. Återkommande färger, former och typsnitt gör att man enkelt känns igen och utmärker sig samt skapar en enhetlig bild av sitt företag på ett professionellt sätt. Även trycksaker och design för webben behöver innehålla samma element, men dessutom vara både användarvänliga och lyfta informationen på ett passande sätt. Vi vet hur.

GRAFISK PROFIL

Färger, typsnitt och en logotyp som tillsammans skapar ett sammanhang. Ditt sammanhang. Utifrån ditt varumärke skapas en visuell kommunikation som förstärker er och det ni vill förmedla.

TRYCKSAKER

Trycksaker med rätt material och färg med fokus på användarvänlighet behövs för att skapa mest effektivitet för er kommunikationsinsats. Vi designar med erfarenhet och omsorg och i dialog med dig tar vi fram trycksaker som passar alla behov.

LOGOTYP

En logotyp är varumärkets trofé och någonting som ska följa med er länge. Kanske behöver du skapa en helt ny till ditt företag – eller så vill du uppdatera en redan befintlig.

WEBB

Färg, form och typsnitt ska inte enbart fungera i tryck utan även på webb, i annonser och sociala medier. Med avstamp i den grafiska profilen skapar vi just denna typ av digitala och visuella kommunikation.

Lämna en kommentar