SOCIALA MEDIER

Sociala medier är en ny möjlighet för företag att kommunicera med sin målgrupp direkt. Sociala medier är också ett utmärkt sätt att stärka sitt varumärke på. Enligt IIS:s rapport Svenskarna och Internet 2017 så återfinns hela 74% av alla internetanvändare på Facebook. Det visar att sociala medier är ett ställe där vi gärna spenderar vår tid. Vilket också gör det till en god arena för att nå sin publik på en plats där de faktiskt befinner sig. Digitalt.

Våra tjänster inom sociala medier:

SOCIAL MEDIA MANAGER

Vi analyserar, producerar och utvärderar ert innehåll i era digitala kanaler löpande. Det finns flera olika valmöjligheter på omfattning för att det ska passa just dig.

 1. En kanal: Analys, produktion, sammanfattning
  – Jour gällande kommentarer och meddelande ingår
 2. Två kanaler: Analys, produktion, sammanfattning
  – Jour gällande kommentarer och meddelande ingår
 3. En kanal + digitalt nyhetsbrev: Analys, produktion, sammanfattning
  – Jour gällande kommentarer och meddelande ingår
 4. Två kanaler + digitalt nyhetsbrev: Analys, produktion, sammanfattning
  – Jour gällande kommentarer och meddelanden ingår
 5. Premium: Vi sköter hela er digitala närvaro gällande sociala kanaler, webb och epost. Fördelen med premium är att vi tillsammans kan skapa en röd tråd genom all er digitala närvaro på såväl webb som sociala medier och i nyhetsbrev.

Få ett prisförslag? Kontakta oss och ange paket och kontaktuppgifter


DIGITAL STRATEGI

En workshop där vi tillsammans tar fram en digital strategi för dig och ditt företag. En digital strategi anger de mål man har med sin digitala kommunikation, vilken ton man vill använda sig av och mot vilken målgrupp, eller målgrupper, man vill rikta sig mot. En digital strategi underlättar också när man vill utvärdera sin digitala närvaro då man kan läsa av vilka mål man uppfyllt och hur. Dessutom är det en utmärkt plattform att ha tillgång till när fler på samma företag är inkluderade i arbetet med sociala medier.

Innehåll:
Mål och nyckeltal
Syfte
Strategi och mervärde
Beräknad tid: ca 3 h


NULÄGESANALYS, SOCIAL MEDIER

Hur ser er digitala närvaro ut idag, vad har gjorts tidigare och på vilket sätt kan man bäst utveckla kommunikationen? Vi analyserar er digitala närvaro och återkopplar sedan med en sammanfattning på hur du mest effektivt tar klivet vidare med dina sociala medier.

 

SOCIALA MEDIER OCH EVENEMANG

Vi marknadsför, skapar engagemang och informerar om ert evenemang i sociala kanaler. Vi kan också intervjua, livesända och rapportera under själva evenemanget. Vi skapar evenemanget digitalt, bistår med hjälp kring annonsering men även kringliggande arbetsuppgifter kring evenemang och evenemangsplanering om så önskas.

Lämna en kommentar