SOCIALA MEDIER

Sociala medier är en ny möjlighet för företag att kommunicera med sin målgrupp direkt. Sociala medier är också ett utmärkt sätt att stärka sitt varumärke på. Enligt IIS:s rapport Svenskarna och Internet 2017 så återfinns hela 74% av alla internetanvändare på Facebook. Det visar att sociala medier är ett ställe där vi gärna spenderar vår tid. Vilket också gör det till en god arena för att nå sin publik på en plats där de faktiskt befinner sig. Digitalt.

 

SOCIAL MEDIA MANAGER

Med avstamp i nuläge, strategi och mål hjälper vi er att skapa innehåll som berör och skapar affärsnytta. Vi skriver, fotar, filmar och tar fram innehåll som engagerar rätt målgrupp. Dessutom hjälper vi er med annonsering i sociala medier liksom löpande utvärdering av statistik.

NULÄGESANALYS

Hur ser er digitala närvaro ut idag, vad har gjorts tidigare och på vilket sätt kan man bäst utveckla kommunikationen? Vi analyserar er digitala närvaro och återkopplar sedan med en sammanfattning på hur du mest effektivt tar klivet vidare med dina sociala medier.

SOCIALA MEDIER & EVENEMANG

Vi marknadsför, skapar engagemang och informerar om ert evenemang i sociala kanaler. Vi kan också intervjua, livesända och rapportera under själva evenemanget. Vi skapar evenemanget digitalt, bistår med hjälp kring annonsering men även kringliggande arbetsuppgifter kring evenemang och evenemangsplanering om så önskas.

Samarbetet har fungerat mycket bra och många av våra kunder och samarbetspartners har uttryckt det: "Ni syns ju överallt med Företagssalongen" och där har arbetet med sociala medier varit en mycket viktig del. Snabbt och smidigt.

Jacob Lund, Företagssalongen

DIGITAL STRATEGI

Tillsammans går vi igenom ert nuläge och era mål och gör en plan för hur ni bäst ska ta er dit. Vi använder oss av vår egen mall för digital strategi med fokus på att du ska få med dig en enkel plan - som du omgående ska kunna tillämpa i vardagen.

En workshop där vi tillsammans tar fram en digital strategi för dig och ditt företag. En digital strategi anger de mål man har med sin digitala kommunikation, vilken ton man vill använda sig av och mot vilken målgrupp, eller målgrupper, man vill rikta sig mot. En digital strategi underlättar också när man vill utvärdera sin digitala närvaro då man kan läsa av vilka mål man uppfyllt och hur. Dessutom är det en utmärkt plattform att ha tillgång till när fler på samma företag är inkluderade i arbetet med sociala medier.

sociala medier - hello - josefin wallin